Емисии на парникови газове

Екипът на Сага Глобал работи с индустриални партньори, ангажирани в инициативи за зелена икономика  като Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) вече повече от десет години. Ние предлагаме решения за оптимизиране на  процесите по придобиване на необходимите разрешителни за отчитане в дългосрочен и краткосрочен план план. Заедно с нашите партньори разработваме всеобхватна стратегия съобразена с индивуалните нужди, производствената динамика и движението на парични потоци като разработваме и план за действие за нейното изпълнение.

Нашите услуги са разнообразни,но винаги обединени от стремежа да ви предложим варианти за покриване на ценовия риск свързан с придобиването им и бързина и акуратност при предлагането им. Ние си поставяме за цел да работим по индивидуални задания и с гъвкави условия. 

Не се колебайте да се свържете с търговците ни за актуална пазарна информация, практически съвет или оферта за структуриране на сделка.

Преглед на безплатното  разпределение на квоти и верифицирани емисии
в ЕСТЕ за периоди II и III