Квоти за емисии ПГ - фючърси и опции

 Daily договорът е обвързан с физическа доставка и плащане на цялата сума на сключената сделка