Земеделски фючърси и опции

  • Futures с различни падежи - едномесечен, едногодишен и дългогодишен.
  • При тези финансови сделки се плаща само първоначален депозит, а не цялата сума на сделката
  • Клиентът трябва да затвори позицията си без да дочака падеж за физическа доставка
  • Тези фючърси могат да се използват за финансов хеджинг
  • Между датата на сключване на сделката и падежа и, в зависимост от движението на цената ИП изисква допълнителен марджин call.