Naša spoločnosť Saga Global Finacorp s.r.o. bola založená v roku 2018, aby poskytla prevadzkovateľom v rámci ETS prístup do burzového obchodovania po zmene stavu emisných povoleniek.

V tíme Saga Global Finacorp pracujú ľudia s veľkou skúsenosťou na trhu CO2 od začiatku druhého obchodovateľného obdobia, ktorí pracovali v tej oblasti a majú za sebou veľký počet uskutočnených obchodov s priemyselnými podnikmi zo strednej a východnej Európy.  Realizované obchod boli ako mimoburzové transakcie s fyzickým dodaním do 3 pracovných dní, tak aj termínované obchody.

Práve naší zamestnanci môžu Vás oboznámiť so zmenami a rozdielmi medzi pravidlami pri obchodovaní s emisnými povolenkami, ktoré boli predtým určené ako tovar a novými pravidlami pre uskutočnenie transakcií s emisnými povolenkami ako finančný nástroj.

Smernica 2014/65/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/ES a určuje emisné povolenky v rámci ETS ako finančný nástroj vo všetkých krajinách EÚ. V Bulharsku táto zmena bola zavedená novým zákonom o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorý nadobudol účinnosti dňa 16 februára 2018. 

V súlade s požiadavkami v rámci smernice a nadobudnutia účinnosti nového zákona o trhoch s finančnými nástrojmi v Bulharsku dňa 16 februára 2018, osoby, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s emisnými povolenkami a nie sú prevádzkovatelia, zapojených do systému obchodovania s emisiami, musia mať platnú licenciu pre obchodovanie s finančnými nástrojmi, ktorú v Bulharsku vydáva komisia pre finančný dohľad /Financial Supervision Commision/, a v iných krajinách EÚ – reguláčnym orgánom s podobnými funkciami. 

V súlade s novými požiadavkami, Saga Global Finacorp s.r.o. získala povolenie od komisie fungovať ako viazaný finančný agent investičného sprostredkovateľa a je opravená poskytovať a vykonávať za odmenu nasledujúce investičné služby a činnosti v mene investičného sprostredkovateľa:

 • Ponuka finančných nástrojov
 • spracovanie ponuky na uskutočnenie transakcií
 • prijímať a odovzdávať objednávky klientov

Investičný sprostredkovateľ Zagora Finacorp a.s., v mene ktorého Saga Global Finacorp s.r.o. je opravnený vykonávať tieto činnosti, má plnú licenciu na obchodovanie s finančnými nástrojmi, vydanú Komisiou pre finančný dohľad, vďaka ktorej môže vykonáva nasledujúce investičné služby a činnosti:

 1. Prijímanie a odovzdávanie príkazov klientov pre jeden alebo viac finančných nástrojov
 2. Vykonanie transakcií v mene klientov
 3. Uskutočnenie obchodov s finančnými nástrojmi na vlastný účet
 4. Riadenie portfólia
 5. Investičné poradenstvo
  Stať sa naším klientomAk by ste chceli využiť služby, ktoré ponúkame, neváhajte nás kontaktovať. Naši obchodníci vám poskytnú aktuálne informácie o trhu, vysvetlia Vám kroky o uskutočnení transakcií a prijímu Vaše príkazy profesionálne a v jazyku, ktorý je pre Vás najvhodnejší na komunikáciu s nami.

  Kontaktujte nášho obchodníka v jednom z nasledujúcich jazykov: bulharčina, angličtina, rumunčina, slovenčina, francúzština, ruština.