SAGA Global je už viac ako 10 rokov v službe európskym priemyselným podnikom, ktoré sa podieľajú na zelených iniciatívach v hospodárstve. Ponúkame riešenia na optimalizáciu všetkých procesov v dlhodobej perspektíve. Naším cieľom je spoločne spracovať stratégiu a následne poskytnúť potrebné spôsoby/produkty na jej implementáciu. Tieto služby môžu byť napr.: finančnými nástrojmi na mieru, ktoré dokážu v budúcnosti zabezpečiť vaše uhlíkové náklady, rýchlou reakciou pri požiadavke o drahých kovových výrobkoch alebo zabezpečenie dlhodobej zmluvy o biomase. Všetky možnosti sú dôkladne preskúmané spoločne s naším tímom, aby sme mohli reagovať individuálnymi riešeniami na mieru a flexibilnými podmienkami v súlade s vašími potrebami.   

Naše obchodné oddelenie je vždy k dispozícii poskytnúť aktuálnu trhovú informáciu, praktické rady týkajúce sa regulačných záležitostí alebo pomôcť pri uskutočnení konkrétnej transakcie.

Prehľad bezplatného prideľovania a overených emisií
pre Druhé a Tretie obchodovateľné obdobie EÚ ETS: