Saga Global Finacorp s.r.o. je viazaným agentom IS Zagora Finacorp a.s. a môže ponúkať klientom služby o uskutočnení transakcií, tak ako aj prijímať a odovzdávať príkazov klientov.

Saga Global Finacorp s.r.o. dostala povolenie od Komisiou pre finančný dohľad /FSC/ pracovať ako viazaný agent investičného sprostredkovateľa a má právo poskytovať a vykonávať za odmenu v mene a na základe plnej a bezpodmienečnej zodpovednosti investičného sprostredkovateľa tieto investičné služby a činnosti:

  • poskytovanie finančných nástrojov;
  • pozývanie klientov na uzatváranie transakcií;
  • prijímanie a odovzdánie príkazov klientov;
  • konzultačné a sprostredkovateľské služby, pre ktoré sa nevyžaduje licencia alebo povolenie;

Typy príkazov:

  • Najčastejšie prijímané príkazy sú trhové príkazy. V tomto prípade klient obdržal dostatočné informácie predbežne, aby rozhodol, či uzavrie transakciu za trhovú cenu. Vtedy, pri realizácii prijatého trhového príkazu, IS nakupuje alebo predáva klientovi množstvo emisných kvót príslušnej splatnosti za aktuálnu trhovú cenu;
  • Existujú aj tzv. limitné a stop limit príkazy. V týchto prípadoch má klient nevyriešenú stratégiu, pretože očakáva, že trh pôjde v určitom smere alebo sa chce zachrániť pred pohybom v opačnom smere než očakával;
  • Napríklad, ak klient chce kúpiť emisné kvóty za nižšiu cenu ako je súčasná trhová cena, môže zadať limitný príkaz za určitú cenu. Tento príkaz je zadaný na burze zo strany IS a očakáva vykonanie. Ak sa klienť chce zabezpečiť proti zvýšeniu cien, môže zároveň nastaviť stop limit príkaz, ktorý sa stane aktívnym len vtedy, keď sa dosiahne úroveň stop limitu.

Stop limit príkazy sú určené na obmedzenie rizika straty v otvorenej pozícii a používajú sa na aktívne obchodovanie.

Saga Global Finacorp s.r.o. pripravuje týždenný prehľad na trhu, ktorý obsahuje pohyb cien za posledný týždeň, technickú a fundamentálnu analýzu pre nasledujúci týždeň a očakávané udalosti. Prihláste sa k odberu nášho newsletteru.