Η SAGA Global βρίσκεται στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται σε πρωτοβουλίες πράσινης οικονομίας για περισσότερο από μια δεκαετία και προσφέρουμε λύσεις για τη βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε μακροπρόθεσμη βάση. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε, να χτίσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική και στη συνέχεια να σας προσφέρουμε τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή της. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να διαμορφωθούν με τη μορφή: εξατομικευμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να αντισταθμίσουν το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο μέλλον, γρήγορο χρόνο αντίδρασης από εμάς για να σας βρούμε ένα σπάνιο μεταλλικό προϊόν ή την ασφάλεια μακροπρόθεσμης σύμβασης για την προμήθεια βιομάζας, καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής διαοφρετικών προϊόντων. Όλα αυτά εξετάζονται προσεκτικά μαζί με την ομάδα μας για να ανταποκριθούμε στις μεμονωμένες, εξατομικευμένες λύσεις και ευέλικτους όρους.

Σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα πωλήσεων μας, είναι πάντα διαθέσιμο για να σας παρέχει μια ενημέρωση  αγοράς, πρακτικές συμβουλές σε ρυθμιστικά θέματα ή για να σας βοηθήσει στη διάρθρωση μιας συναλλαγής.

Επισκόπηση της δωρεάν κατανομής και επαληθευμένων εκπομπών
για την Φάση ΙΙ & Φάση ΙΙΙ του ΣΕΔΕ της ΕΕ: