Tranzactionarea pe bursa prin IF licentiat

- Zagora Finacorp SA și agentul său afiliat Saga Global Finacorp Ltd. oferă clienților săi acces la tranzacționarea pe bursă oferindu-le posibilitatea de a umple comenzile pe cea mai lichida piata a certificatelor de gaze cu efect de sera si anume - Bursa ICE.

    - Prin semnarea contractului de tranzacționare cu instrumente financiare, IF deschide contul de tranzacționare al unui client, care poate deține fonduri și active.

    - Dupa aceasta etapa, agentul asociat Saga Global Finacorp Ltd. furnizeaza informatii clientului cu privire la schimbarile de pret, explica parametrii tranzactiilor financiare oferite, accepta comenzi si le transmite pentru executie catre IF, coordoneaza comunicarea cu clientul.

    - Pentru fiecare tranzacție executată la comanda clientului, IF trimite o declarație. La începutul următoarei zile lucrătoare, clientul primește o declarație zilnică privind starea curenta a contului de client pe baza tuturor tranzacțiilor efectuate, a soldului de numerar și a certificatelor disponibile.

    - Clientul are capacitatea de a deține poziții deschise pe termen lung pentru cumpărarea / vânzarea contractelor futures cu scadentele tranzacționate pe Bursa ICE.

    - Clientul are capacitatea de a inchide si deschide pozitii pe bursa numai in conditiile specificate pentru tranzactionarea pe pietele externe.

    - Clientul are capacitatea de a-și acoperi nevoile de cumpărare pentru toate toate contractele la termen tranzacționate până în 2023, oferind claritate și predictibilitate în strategia companiei.